Warunki kupna – sprzedaży

Warunki kupna – sprzedaży

“Warunki kupna-sprzedaży” – są dla obu stron obowiązującym dokumentem określającym  wzajemne prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego Zamkniętej spółki akcyjnej SIMPRAS, zakup towaru i płatność pod względem procedur dostarczania towaru i powrotu, odpowiedzialność obu stron bądz inne przepisy związane z kupnem towaru.

Prawa i obowiązki kupującego

Kupujący może wybrać i zamówić dowolny produkt oferowany przez sprzedającego.

Kupujący jest zobowiązany przyjąć zamówiony towar i za nie zapłacić uzgodnioną cenę. Jeżeli kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcia towaru, kupujący zobowiązany jest pokryć koszt dostawy.

Prawa i obowiązki kupującego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych warunków, w każdej chwili jest upoważniony poprawić lub dodać inne warunki,  uwzględniając ustalone wymagania.

Dostarczyć towar w uzgodnionym terminie zamówiony przez kupującego, na adres kupującego.

Ceny towarów, procedury składania zamówienia i terminy płatności.

Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów płatności:

  • Płatność przelewem bankowym;
  • Płatność gotówką podczas skłdania zamówienia towaru;
  • Płatność gotówką  przy odbiorze towaru, gdy zamówienie jest odbierane w punkcie odbioru zamówień.

Aby dowiedzieć się o cenie towaru i warunkach dostawy, kupującący musi zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy w punkcie sprzedaży lub dzwonić pod podany numer telefonu.

Dostawa towaru

Kupujący, podczas zamówienia wybierając sposób płatności, zobowiązany jest podać dokładny  adres dostawy towaru.

Towar dostarcza sprzedawca lub jego upoważniona osoba.

Wysokość opłaty za dostawę towaru (transport) zależy od odległości miejsca dostawy i wagi towaru.

Kupujący może odebrać towar nie płacąc w jednym z punktów odbioru towaru.

We wszystkich przypadkach, sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminu dostawy towaru, jeżeli dla kupującego towar nie zostanie przedstawiony lub przedstawiony w złym terminie z winy kupującego lub nieznanych okoliczności kupującego.

Dostarczając towar kupującemu, kupujący wraz z sprzedawcą lub jego upoważnioną osobą, zobowiązani są sprawdzić stan przesyłki i towaru (-ów) i podpisać umowę przewozu – przyjęcia towaru. Kupujący podpisując umowę przewozu – przyjęcie towaru, wskazuje, że przesyłka została dostarczona w dobrym stanie, bez żadnych uszkodzeń, nie uwzględniając broku producenta, bądź niespójnej komplektacji produktu (-ów) (takich, których nie można wykazać w czasie kontroli jakości towaru).

Bardziej szczegółowa informacja związana z dostawą towaru, można znaleźć w rubryce („Pristatymas Lietuvoje“) „Dostawa na Litwie“ i („Pristatymas užsienyje“) „Dostawa za granicę“.

Zapewnienie jakości produktów i termin ważności

Szczegółowy opis każdego sprzedawanego produktu znajduje się w jego zakładce.

W przypadkach, w których ustalony jest termin zużycia na podstawie przepisów prawnych dotyczących zużycia produktu przed terminem ważności. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać taki towar dla kupującego, który będzie miał długi termin ważności, rzeczywistą możliwość skorzystania z towarów przed upłynięciem terminu końca okresu użytkowania.

Zwrot i wymiana towaru

Zwrot i wymiana przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem ministra z 29 czerwca 2001 r. Zlecenie Nr. 217 zatwierdzone „Zwrot przedmiotów i zasady wymiany”.

Kupujący, zwracający produkt (-y), musi przestrzegać następujących warunków:

  • Towar musi być w stanie nienaruszonym;
  • Towar musi być nieużywany, w bardzo dobrym stanie (nienaruszone etykiety oraz folie ochronne, itd.) (Niniejszy punkt nie dotyczy przypadku, który jest zwracany wadliwy produkt.);
  • Zwrócony towar musi mieć taką samą kompletację, która była przekazana kupującemu;
  • Zwracając produkt jest potrzebny dokument jego nabycia, karta gwarancyjna (jeżeli była wydana) i wypełniony formularz zwrotny.

Jeżeli sprzedawca udowodni, że towar został uszkodzony ze względu, że kupujący naruszył użytkowanie lub przechowywanie produktu,  taki towar nie jest zmieniany, a uszkodzenia bez zapłaty nie usuwane i pieniądze nie są zwracane.

Jeżeli kupującemu nie podoba się kształt, rozmiar, kolor, wzór lub kompletacja kupionego produktu, kupujący ma prawo w terminie czternastu dni od dnia sprzedaży towaru nieżywnościowego, jeżeli sprzedawca nie ma ustalonego dłuższego terminu, może wymienić na analogiczny produkt.

Pieniądze za zwrócony towar we wszystkich przypadkach muszą być wpłacone i tylko na konto płatnika.

Odpowiedzialność

W przypadku uszkodzeń, winna strona bezpośrednio rekompensuje koszty poniesionych strat drugiej stronie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z partnerów kupującego i sprzedającego, które usługi zamawia kupujący,  mając zobowiązania z umów wzajemnych.

Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy straty są poniesione z winy kupującego, kiedy to  niezależnie od zaleceń i zobowiązań sprzedającego, nie zapoznaje się z tymi zasadami, choć taka możliwość była mu dana.

Zastosowania środków marketingowych przez sprzedawcy

Sprzedawca według własnego wyboru może inicjować różne promocje sprzedaży.

Sprzedający ma prawo do jednostronnego, bez wczesnego zawiadomienia, zmienić warunki akcji promocyjnych, wyprzedaży lub je całkowicie wyeliminować.

Końcowe postanowienia

Zasady te są ustanowione zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej.

Przepisy prawne RL są stosowane podczas stosunków powstałych w czasie realizacji dostawy.

Wszelkie spory wynikające z realizacji tych zasad, będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór zostaje rozstrzygnięty, zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

Gdzie kupić?

Wybierz kraj
Wybierz miasto
Szukaj miasta