Pirkimo – pardavimo sąlygos

Pirkimo-pardavimo sąlygos

Šios „Pirkimo-pardavimo sąlygos“ – yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir pardavėjo UAB „SIMPRAS“ tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu susijusios nuostatos.

 

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią Pardavėjo siūlomą prekę.

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias sąlygas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes,Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

 

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  • Apmokėjimas banko pavedimu;
  • Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių užsakymo metu Pardavėjo padaliniuose;
  • Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu, kai prekės atsiimamos Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose.

Dėl prekių kainų ir pristatymo terminų Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją jo pardavimo vietose arba nurodytais kontaktais.

 

Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį.

Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuose „Pristatymas Lietuvoje“ ir „Pristatymas užsienyje“

 

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.

Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

Atsakomybė

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Kur įsigyti

Pasirinkite šalį
Pasirinkite miestą
Miesto paieška